KiesTechniek 28, 29 en 30 januari 2016

Van donderdag 28 januari tot en met zaterdag 30 januari Kies Techniek dagen voor de kids in het Technodôme te Venlo.

Om de dalende belangstelling voor techniek onder jongeren tegen te gaan terwijl er een groeiende behoefte is aan technisch geschoold personeel, gaan de Kies Techniek dagen op herhaling. De Stichting Technodôme en Bedrijf organiseert op 28, 29 en 30 januari 2016 de Kies Techniek Manifestatie in het Venlose Technodôme van College Den Hulster en ROC Gilde Opleidingen.

kiestechniekDe vraag naar technisch personeel is nu al groter dan het aanbod en deze discrepantie zal de komende jaren alleen maar toenemen. Zowel de ontgroening (minder geboorten) als de veranderende opleidings-voorkeuren bij de jeugd zijn daar oorzaak van. Een ongewenste situatie, zeker ook met het oog op de regionaal economische ontwikkeling van de sterk op techniek georiënteerde regio’s, zoals ook Noord-Limburg. Eén van de oorzaken van de dalende belangstelling voor techniek onder jongeren heeft te maken met een onjuiste beeldvorming over het werk en de mogelijkheden binnen het hedendaags technisch bedrijfsleven. De Stichting Technodôme en Bedrijf wil nu onder andere met de Kies-Techniek Manifestatie aan de jeugd (en hun ouders) laten zien dat techniek allesbehalve vies, saai, moeilijk of perspectiefloos is.

Doe-dagen Techniek in het onderwijs 28 en 29 januari

Ter voorbereiding op het klassikale bezoek aan de Doe-Manifestatie hebben de kinderen specifiek lesmateriaal ontvangen waarmee ze mee kunnen doen aan een leuke ontwerp-wedstrijd. Op 28 en 29  januari worden vervolgens alle basisscholen uit de regio Venlo-Peel en Maas verwacht in het Technodôme, Hagerhofweg 15 te Venlo. Daar kunnen de leerlingen van groep 7 op een interactieve leuke manier kennis kunnen maken met de diverse en attractieve wereld van techniek. Niet zozeer door ernaar te kijken als wel door hier heel veel zelf te doen en te ervaren. Enkele voorbeelden van de doe-opdrachten zijn het lassen van een naamplaatje, het installeren van een alarmbel, het afstellen van een motor, het maken van tandpasta, het timmeren van een theelichthouder. De doe-activiteiten zijn ontwikkeld en worden begeleid door vakdocenten en studenten van, BBC Panningen, College Den Hulster, Citaverde College, ROC Gilde, Fontys Hogeschool en diverse praktijk-instituten, zoals het Bouw Opleidings Centrum, installatiewerk Zuid Oost.

Uitbreiding “Techniek heeft Toekomst” vanuit het bedrijfsleven

Op zaterdag 30 januari kunnen de kinderen nogmaals terecht in het Technodôme en mogen ze ook hun broertjes en zusjes, en niet te vergeten ook hun ouders meenemen. Zoals ook dit jaar het geval was is de verwachting dat daar weer zo’n 1500 kinderen met hun ouders op afkomen. De opdrachten vanuit het technisch beroepsonderwijs draaien ook deze dag hun activiteiten gewoon door. Deze worden dan verder uitgebreid met nieuwe techniek-activiteiten vanuit het technisch bedrijfsleven.

Zij laten de jeugd op een leuke manier kennis maken met een stukje techniek, zoals dat in hun bedrijf en bij collega’s toegepast wordt.

Het afgelopen jaar hebben een vijftiental bedrijven uit de regio Venlo-Peel en Maas hieraan (kosteloos) hun medewerking verleend en waren daarover zeer te spreken. Het komende jaar wil de organisatie dit aantal verder uitbreiden en is daarvoor op zoek naar technische bedrijven, die hierbij eveneens acte de présence willen geven met een leuke opdracht voor de jeugd van 10-13 jaar.

Interesse of vragen, bel/sms dan even naar de projectleider; 06-20012207 of met Piet Peters 0653175651 of stuur een Email naar: Kiestechniek@ziggo.nl

Voor meer informatie over de Kies Techniek Manifestatie regio Venlo- Peel en Maas kunt u contact opnemen met Piet Peters tel. 06-53175651.

Stichting Technodôme en bedrijf kijkt terug op een geslaagde KiesTechniek manifestatie

Stichting Technodôme en bedrijf kijkt terug op een zeer geslaagde KiesTechniek Venlo – Peel en Maas. Op donderdag 31 januari en vrijdag 1 februari bezochten 50 van de 54 basisscholen uit de regio de manifestatie. Hiermee hebben 1800 kinderen van groep 7 en ca. 200 begeleider kennis kunnen maken met de mogelijkheden van Beta en Techniek!

Op de traditionele terugkomdag zaterdag 2 februari hebben ca. 1000 kinderen met ca. 600 ouders en begeleider de KiesTechniek manifestatie bezocht. Hiermee komt het bezoekersaantal in totaal op ca. 3500.

Op de zaterdag was de manifestatie uitgebreid met een bedrijvenmarkt van bedrijven in de regio. Op de bedrijvenmarkt lieten deze bedrijven zien wat onze regio te bieden heeft aan toppers in de techniek! Kinderen konden hier niet alleen naar kijken maar vooral doen en uitproberen. In totaal waren meer dan 30 bedrijven actief op deze KiesTechniek manifestatie.

 

Subsidie KiesTechniek eindigt

In Dagblad De Limburger verscheen 29 december 2012 een artikel over het eindigen van de subsidie voor de KiesTechniek manifestatie in het Technodôme in 2014. Gemeente Venlo en gemeente Peel en Maas hebben de KiesTechniek Manifestatie dan 4 jaar financiëel gesteund.

De KiesTechniek manifestatie is er op gericht om leerlingen van groep 7 en 8  van de basisschool te interesseren voor techniek en technische opleidingen. De komende jaren zal de werkgelegenheid in de sector techniek in de regio Venlo enorm toenemen. Echter een klein gedeelte van de jongeren kiezen voor een opleiding of een baan in de techniek. De manifestatie wordt georganiseerd door Stichting Technodôme & bedrijf.

Bron: Dagblad De Limburger 29-12-2012
Bron: Dagblad De Limburger 29-12-2012

Van 31 januari tot en met 2 februari Kies Techniek dagen voor de kids in het Technodôme te Venlo

Om de dalende belangstelling voor techniek onder jongeren tegen te gaan terwijl er een groeiende behoefte is aan technisch geschoold personeel, gaan de Kies Techniek dagen op herhaling. De Stichting Technodome en Bedrijf organiseertop 31 januari en 1 en 2 februari 2013 de Kies Techniek Manifestatie in het Venlosche Technodome van College den Hulster en ROC Gilde opleidingen.

De vraag naar technisch personeel is nu al groter dan het aanbod en deze discrepantie zal de komende jaren alleen maar toenemen.  Zowel de ontgroening (minder geboorten) als de veranderende opleidings-voorkeuren bij de jeugd zijn daar oorzaak van. Een ongewenste situatie, zeker ook met het oog op de regionaal economische ontwikkeling van de sterk op techniek georiënteerde regio’s, zoals ook Noord-Limburg. Eén van de oorzaken van de dalende belangstelling voor techniek onder jongeren heeft te maken met een onjuiste beeldvorming over het werk en de mogelijkheden binnen het hedendaags technisch bedrijfsleven. De Stichting Technodôme en Bedrijf wil nu onder andere met de Kies-Techniek Manifestatie aan de jeugd (en hun ouders) laten zien dat techniek allesbehalve vies, saai, moeilijk of perspectiefloos is.

Doe-dagen Techniek in het onderwijs 31 januari en 1 februrari

Ter voorbereiding op het klassikale bezoek aan de Doe-Manifestatie hebben de kinderen specifiek lesmateriaal ontvangen waarmee ze mee kunnen doen aan een leuke ontwerp-wedstrijd.  Op 31 januari en 1 februari worden vervolgens alle basisscholen uit de regio Venlo-Peel en Maas verwacht in het Technodôme, Hagerhofweg 15 te Venlo. Daar kunnen de leerlingen van groep 7 op een interactieve leuke manier kennis kunnen maken met de diverse en attractieve wereld van techniek. Niet zozeer door ernaar te kijken als wel door hier heel veel zelf te doen en te ervaren. Enkele voorbeelden van de doe-opdrachten zijn het lassen van een naamplaatje, het installeren van een alarmbel, het afstellen van een motor, het maken van tandpasta, het timmeren van een theelichthouder. De doe-activiteiten zijn ontwikkeld en worden begeleid door vakdocenten en studenten van, BBC Panningen, College den Hulster, Citaverde College, ROC Gilde, Fontys Hogeschool en diverse praktijk-instituten, zoals het Bouw Opleidings Centrum, installatiewerk Zuid Oost.

Uitbreiding “Techniek heeft Toekomst” vanuit het bedrijfsleven

Op zaterdag 2 februari kunnen de kinderen nogmaals terecht in het Technodôme en mogen ze ook hun broertjes en zusjes, en niet te vergeten ook hun ouders meenemen. Zoals ook dit jaar het geval was is de  verwachting dat daar weer zo’n 1500 kinderen met hun ouders op afkomen.  De opdrachten vanuit het technisch beroepsonderwijs draaien ook deze dag hun activiteiten gewoon door. Deze worden dan verder uitgebreid met nieuwe techniek-activiteiten vanuit het technisch bedrijfsleven.

Zij laten de jeugd op een leuke manier kennis maken met een stukje techniek, zoals dat in hun bedrijf en bij collega’s toegepast wordt.

Het afgelopen jaar hebben een vijftiental bedrijven uit de regio Venlo-Peel en Maas hieraan (kosteloos) hun medewerking verleend en waren daarover zeer te spreken. Het komende jaar wil de organisatie dit aantal verder uitbreiden en is daarvoor op zoek naar technische bedrijven, die hierbij eveneens acte de présence willen geven met een leuke opdracht voor de jeugd van 10-13 jaar.

Interesse of vragen, bel/sms dan even naar de projectleider; 06-20012207 of met Piet Peters 0653175651 of stuur een Email naar:  Kiestechniek@ziggo.nl

Meer bedrijven gezocht om jeugd warm te maken voor techniek

Om de dalende belangstelling voor techniek onder jongeren tegen te gaan, terwijl er een groeiende behoefte is aan technisch geschoold personeel, gaan de Kies Techniek-dagen op herhaling: op 31 januari en 1 en 2 februari in het Venlose Technodôme van College den Hulster en ROC Gilde Opleidingen.

Het technisch beroepsonderwijs laat de jeugd tijdens deze dagen op een aantrekkelijke manier kennismaken met techniek die in hun bedrijf en bij collega’s wordt toegepast. De boodschap luidt dat techniek allesbehalve vies, saai, moeilijk of perspectiefloos is.

Het afgelopen jaar hebben een vijftiental bedrijven uit de regio Venlo-Peel en Maas (kosteloos) hun medewerking aan de Kies Techniek-dagen verleend. Voor komend jaar wil de organisatie dit aantal uitbreiden en is daarvoor op zoek naar technische bedrijven die voor de jeugd van 10-13 jaar acte de présence willen geven. Dit jaar stroomden zo’n 1.500 kinderen met hun ouders toe.

Het geheel wordt ondersteund door de gemeenten Venlo en Peel en Maas, KvK Limburg en Bosit, evenals door diverse bedrijven en instelling uit de regio.

Meld u nu aan: bel/sms naar de projectleider Hans Beterams 06-20 01 22 07 of Piet Peters 06-53 17 56 51. Mailen kan ook: kiestechniek[at]ziggo.nl

Bron: KvK Limburg

Andreasschool groep 7B uit Velden en KiesTechniek

Meneer zei op school tegen ons dat we naar Kies Techniek gingen. Toen was het eindelijk vrijdag 2 maart 2012. ’s Morgens om half negen gingen we de kinderen tellen en liepen we naar het plein bij Jan Linders, daar stond de dubbeldekker van ”Van de Munckhof”. We zaten samen met de andere groep 7A in een bus. We moesten een kwartiertje rijden met de bus. Toen kwamen we bij Den Hulster aan!

Er stond een blauwe tent opgezet en daar moesten we doorheen. Toen we binnen kwamen moesten we de jassen ophangen of neerleggen. Er was een grote tafel waar we een tas kregen, een pen en een stempelkaart. Op die stempelkaart moest je je naam schrijven, je adres en je leeftijd want je kon een prijs winnen. Degene met de meeste stempels won een Techniek prijsje.

Je kwam binnen en kon gelijk proefjes doen. Er was van alles over auto’s, elektriciteit, metaal, hout, water, militairen, toiletartikelen en een proef voor gummetjes te krijgen. Je kon dus van allerlei dingen maken.

Bij het waterproefje moest je iets maken wat met lucht te maken had. Je had een buisje daar moest je een touwtje met een schroefje omheen plakken en dan in de fles duwen en dan moest er water bij. Als je dan onder aan de waterfles duwde dan ging het buisje met het touwtje en het schroefje naar beneden. Bij de kneedgum moest je in de rij wachten dan kreeg je verf, daar moest je kleurstof bijvoegen en dan had je je eigen kleur. Dat ging in een potje en dat potje moest je 2 dagen dicht houden zodat er een gum uitkwam, dus een kneedgum.

Bij het onderdeel auto’s moest je bij de vrachtwagens de banden opnieuw erin draaien. Je kreeg daar ook nog vragen en dat moest je dan opzoeken in de vracht-wagen of bij de zaakjesauto. Bij het onderdeel bouwen had je drie onderdelen. Je kon een steiger bouwen, afkoppelen en weer in elkaar zetten, je kon ook echte dakpannen leggen op een houten huis, je kon een eigen kaarsjeshouder van hout maken met behulp van leerlingen. Voor het maken van de kaarsjeshouder kreeg je een blok hout en moest de machine er drie gaten in maken zo groot als een theelichtje. Toen moesten er vier kleine gaatjes aan de onderkant in worden gemaakt voor de pootjes. Daarna moesten we de vier pootjes zagen. En tenslotte kwam er lijm in en moest je de pootjes met een hamer erin slaan. Toen alles in elkaar stond moest je nog even schuren.

Toen we naar het onderwerp materiaal gingen was het er heel erg druk. Want de meeste kinderen wilden een huisje maken met daar je naam in gegraveerd. Maar je kon ook nog een kleine sleutelhanger maken met daarin je naam gegraveerd, en een mooie rode tractor waar je naam in was gelast! Als je dan weer klaar was en naar de hoofdgang ging kon je iets héél spannends doen…. je kon naar de militairen gaan en een telefoon aansluiten en door een doolhof lopen geblinddoekt en het aller grappigste was het OPDRUKKEN!!!

Als laatste onderwerp kon je ook nog naar de elektriciteit. Daar kon je bijv. een bus maken, als je die dan op elektriciteit aansloot kwam de sirene met licht en al eruit. En toen was het kwart over tien en gingen we weer met de bus naar school!!!! Als volgend jaar uw kind ook in groep 7 zit zouden wij zeggen DOEN!!!!

Groetjes Lynn, Lynn en Anique van groep 7B van de Andreasschool uit Velden.

 

Een kort verslag van groep 7 van de Sint Willibrordusschool

Wij zijn met groep 7 naar Kies Techniek geweest op Den Hulster.

Het was heel interessant. Hieronder een paar voorbeelden:

Metaal

Het had allemaal met techniek te maken. Hier wat over het onderdeel metaal:

Je kreeg eerst een metalen plaatje en daar moest je, je naam in timmeren. Daarna kreeg je een recht plaatje met gaten erin, die plaat moest je buigen. Toen moest je weer doorlopen en toen kreeg je weer een recht plaatje en die moest je weer buigen, dat buigen gebeurde met een apparaat. Daarna moest je naar een meneer en die deed een plaatje met de hand voor je buigen. Diezelfde meneer deed het allemaal in elkaar zetten en deed er snoepjes en een sleutelhanger in en toen kreeg je in huisje. En in dat huisje zaten gaten en daar kun je pennen inzetten.

Defensie

Er was een onderdeel defensie, daar kon je telefoons aansluiten en elkaar door een parcours begeleiden. Het aansluiten van de telefoon was niet erg moeilijk. Je moest alleen de draden aan de stopcontacten verbinden. Het parcours was wat moeilijker, de ene moest met een headset de andere de weg zeggen, maar als hij het niet goed deed had degene die liep een probleem.

Bouw

Het bouwen was heel leuk. We hebben dakpannen gelegd het was best wel moeilijk maar als je eenmaal wist hoe je hem om moest leggen dan ging het al stukken beter. Er waren redelijk veel kinderen bij het bouw gebied. Je kon er nog meer doen maar daar hadden wij geen tijd meer voor.

Je moest de tegels rechtsom leggen er was steun hout en daarom bleven de dakpannen goed liggen er was een begeleider die zei hoe het moest en af en toe ook een dakpan erop legde. Ze hebben zelfs een soort dak van hout gemaakt om de dakpannen erop te leggen zodat je binnen ook kan oefenen in de regen.

We vonden het heel leuk en leerzaam.

TechNetkring-Venlo: ‘Een tablet voor elke vmbo’er die techniek kiest’

Kiezen voor techniek belonen met een tabletcomputer. TechNet-kring Venlo denkt dat deze vorm van beloning laat zien dat techniek innovatief en wervend kan werken. Ook probeert men havisten die stoppen met een technische hbo-studie te werven voor het mbo. Piet Peters, mede-eigenaar van TechNet-bedrijf PTS Technische Service en voorzitter van de TechNet-kring: “Als je ziet dat de instroom in techniek gering is en de uitstroom groot, dan moet je als ondernemer je verantwoordelijkheid nemen.”

PTS Technische Service telt zes medewerkers, maar zet altijd zijn deuren open voor stagiairs, zegt Peters. Daarnaast is Peters actief binnen tal van organisaties die instroom in en behoud van leerlingen voor techniek moeten bevorderen, zoals de TechNet-kring. TechNet-kring Venlo is gekoppeld aan het Technodôme: een moderne, innovatieve leeromgeving voor vmbo-leerlingen van College Den Hulster en mbo’ers van Gilde Opleidingen.

Wervend karakter

“Wij vroegen ons af hoe we techniek weer sexy kunnen maken”, zegt Peters. “Daarom hebben we gekozen voor het introduceren van een tabletcomputer. Zo zien leerlingen dat techniek innovatief is én de leerlingen die kiezen voor techniek worden beloond. Dat heeft hopelijk een wervend karakter.”

Eind oktober startten 27 leerlingen Metaaltechniek en Voertuigtechniek in klas 3 en 4 van College Den Hulster aan de pilot. Peters: “Ze kunnen de computers mee naar huis nemen, ze kunnen ‘m naast de draaibank zetten en tekeningen direct aanpassen. Als ze hun opleiding voltooien, mogen ze de tablet houden. Leerlingen en docenten zijn heel enthousiast.”

Zijstap

Het project met de tabletcomputer is vernieuwend, maar de TechNetkring doet meer. Zo wil de kring uitvallers op het hbo-techniek zover krijgen dat ze een technische mbo-opleiding gaan volgen. “Dertig procent valt uit. Ze verdwijnen in het luchtledige. Dat kunnen heel goede kandidaten zijn voor een mbo-opleiding. Veel uitvallers zien dat als een stap terug. Maar ze moeten het gaan zien als een zijstap, waarna ze altijd nog die hbo-opleiding kunnen gaan doen.”

Ook de basisschoolleerlingen worden niet vergeten. Begin maart was in het Technodôme de manifestatie Kies Techniek. 1800 leerlingen van 50 basisscholen uit de regio Venlo-Peel en Maas maakten op een speelse manier kennis met allerlei vormen van techniek. Ook probeert de TechNet-kring de pabo te motiveren om leerlingen een keer per maand naar een technische school te laten gaan, om zo hun kennis van techniek te vergroten. Peters: “Een docent in het basisonderwijs die techniek leuk vindt, is immers goud waard voor ons.”